ט י י”א

סיכום

בני נֹחַ לדורותיהם נפרדים לכל אומות העולם.

תקציר

פסוקים
ב- ה בני יפת - אשכנז, יוון, איי הגויים, ועוד.
ו- כ בני חם - כוש, מצריים, כנען, ועוד.
כ"א- ל"א בני שם - בני עבר, אשור, ארם, ועוד.

ציטוטים נבחרים

פסוקים
ט כְּנִמְרֹד גִּבּוֹר צַיִד

אילן יוחסין