סיכום

אַבְרָהָם נותן את שָׂרָה לאבימלך מלך גרר לאישה וה' מגלה את הדבר לאבימלך שמשיב את שָׂרָה עם רכוש רב לאברהם

תקציר

פסוקים
א- ב אַבְרָהָם עובר לגרר ונותן את שָׂרָה לאבימלך מלך גרר לאישה בהציגו אותה כאחותו.
ג- ז ה' נגלה לאבימלך ומודיע לו ששָׂרָה בעצם אשת איש ולכן יענש במוות. אבימלך טוען שבתום לב לקח את שָׂרָה ואין להרוג גוי אם הוא צדיק וה' מסכים אך אומר שהוא חייב להחזיר את שָׂרָה ולבקש את תפילת אַבְרָהָם כדי שיחיה.
ח- י"ג אבימלך מספר את שקרה לאנשיו הנבהלים ויוצא להתלונן אצל אַבְרָהָם על שנתן לו את שָׂרָה. אַבְרָהָם מודה אך טוען שחשש מאנשי גרר שאינם אנשי ה' וגם מספר שלו עצמו ניתנה לאישה בת אביו (אך לא אימו) אָמְנָה במירמה.
י"ד- י"ח אבימלך נותן לאַבְרָהָם רכוש רב וכסף לשָׂרָה ומזמינם לשבת בגרר. אַבְרָהָם מתפלל לרפואת אבימלך ונשותיו שרחמם עצר בשל שָׂרָה.

ציטוטים נבחרים

פסוקים
ד הֲגוֹי גַּם-צַדִּיק תַּהֲרֹג