מ”ג מ”ד מ”ה

סיכום

יוֹסֵף מחביא גביע כסף בשקו של בִנְיָמִן וכשזה נמצא דורש להשאירו כעבד. האחרים בראשות יְהוּדָה באים להתחנן עליו ויְהוּדָה מבקש להיות עבד במקומו.

תקציר

פסוקים
א- י יוֹסֵף מצווה על משרתו לשים מזון וכסף בשקי אחיו וגביע כסף בשקו של בִּנְיָמִן. כשהם עוזבים הוא שולח את משרתו אחריהם שיתלונן על שגנבו את הגביע שיוֹסֵף משתמש בו לנבואותיו וכך החזירו לו רעה תחת טובה. האחים מכחישים ואומרים שאם זה נכון אז הם יהיו לעבדים והגנב ימות. יוֹסֵף מציע שרק הגנב יהיה לעבד.
י"א- י"ז הגביע נמצא אצל בִּנְיָמִן, האחים קורעים את בגדיהם ועוזבים אך חוזרים אח"כ ובראשם יְהוּדָה ומציעים להיות כולם לעבדים אך יוֹסֵף מבקש רק את בִּנְיָמִן.
י"ח- ל"ד יְהוּדָה מזכיר ליוֹסֵף שהוא ביקש לראות את בִּנְיָמִן במצרים והם אמנם עשו זאת למרות הקשר החזק של אביהם הזקן לבִּנְיָמִן, בנו האחרון מאשתו האהובה. יְהוּדָה גם מוסיף שהוא ערב לפני אביו על בִּנְיָמִן ומציע להיות עבד במקומו.

ציטוטים נבחרים

פסוקים
ט"ז ?מַה נֹּאמַר לַאדֹנִי? מַה נְּדַבֵּר וּמַה נִּצְטַדָּק
ל וְנַפְשׁוֹ קְשׁוּרָה בְנַפְשׁוֹ