א ב ג

סיכום

הדור שאחרי יְהוֹשֻׁעַ לא זוכר את ניסי ה׳ ומתחיל לעבוד אלים מקומיים. ה׳ נותן אותם בידי אויביהם ושם להם שופטים להושיע אותם.

תקציר

פסוקים
א- ה ה' מופיע לפני בני ישראל ומודיע שבגלל שבגלל שהפרו את הברית עימו והם עובדים את אלוהי בני כנען הוא כבר לא יגרש מפניהם את אויביהם. הם בוכים ומשנים את שם המקום ל'בֹּכִים'.
ו- ט״ו יהושע מת ונקבר באחוזתו בתמנת חרס וכל הדור שראה את ניסי ה׳ לישראל מתו והדור החדש מתחילים לעבוד את האלים המקומיים כבעל והעשתורת. ה׳ נותן לאויביהם לענותם.
ט״ז- כ״ג ה׳ נותן לבני ישראל שופטים שיושיעו אותם מאויביהם אך תמיד במות השופט בני ישראל חוזרים לחטוא. כך ה׳ משאיר אויבים בלתי מנוצחים כדי לנסות את ישראל.

ציטוטים נבחרים

פסוקים
ט״ז וַיָּקֶם יְהוָה שֹׁפְטִים, וַיּוֹשִׁיעוּם מִיַּד שֹׁסֵיהֶם.