המפות

כמעט כל עמוד באתר (ספר, פרק, איש...) מלווה במפת google המראה את כל המקומות המוזכרים בעמוד שמקומם ידוע או משוער בסבירות. את ההערכה המחקרית למיקום המקומות לקחתי מסדרת הספרים עולם התנ"ך. כשניתנו שם כמה אפשרויות - בחרתי את זאת שהוצגה כסבירה ביותר. במקומות שההערכה היא בסבירות נמוכה - מופיע ציון (משוער) לצד שם המקום. במקומות שההערכה היא נמוכה ביותר או כשקיימת השערה כללית רק לאזור של המקום - מופיע ציון (לא ידוע) לצד שם המקום. לצורך מיקום התל הקדום במדוייק על המפה נעזרתי לרוב במפות עמוד ענן. למרות זאת, כמובן שכל האחריות על שגיאות במיקום האתרים היא עלי ולא על המקורות שהוזכרו כאן.
הוראות שימוש במפות
המפה כאן היא המפה של שופטים פרק ד המספר על הקרב בו הביסו דְבוֹרָה הנביאה ובָרָק בֶּן אֲבִינֹעַם את צבא סִיסְרָא. המפה מציגה (כמעט) את כל המקומות המוזכרים בפרק. המיקום של חֲרֹשֶׁת הַגּוֹיִם אינו ידוע וציונו במפה הוא במקום של אחת ההשערות לגביו (תל מעמר - אל חרתייה) והציון (אינו ידוע) מופיע לצד השם.
המפה היא מפת google רגילה התומכת באופציות סטנרטיות של מפות google. הסבר רישמי על השימוש במפות google אפשר לקרוא כאן. המפה שלפניכם כוללת את האופציות הסטנדרטיות הבאות:
לוויין
לחיצה על הכפתור עם העכבר מביאה לתצוגת מפת לווין (ברירת המחדל באתר זה).
מפה
לחיצה על הכפתור עם העכבר מביאה לתצוגת מפה רגילה (ומאפשרת אח"כ גם הצגת פני השטח).
איש צהוב Google street view - תצוגת רחוב.
+ / - zoom in / out. אפשר גם ע"י לחיצה על מקש <Ctrl> תוך כדי שימוש בגלילת העכבר. האתר זוכר את רמת ה zoom ואת מרכז המפה כשעוזבים את עמוד הפרק וחוזרים אליו שוב מאוחר יותר. אפשר תמיד ללחוץ על כפתור "מרכז" (ראה למטה) כדי למרכז את התמונה מחדש.
ריבוע מקווקוו החלפה של מצב תצוגה למסך מלא. אח"כ חזרה ע"י הקשה על <Esc>.
הגדל
כפתור זה אינו מבית google. הוספתי אותו כדי לאפשר את הגדלת המפה בתוך מסגרת העמוד. כדי לחזור לגודל רגיל יש ללחוץ על "הקטן".
מרכז
כפתור זה אינו מבית google. הוספתי אותו כדי לאפשר את החזרת המפה למרכוז המקורי שלה. זה שימושי למשל אחרי שמבצעים zoom כדי לעיין במקום מסויים ואח"כ רוצים לחזור שוב לתמונה הגדולה.
מתחת למפה נמצאת רשימת המקומות שבמפה - וניתן להקיש עם העכבר על שם מקום מהרשימה כדי להציג את המקום התואם על המפה עצמה. הרשימה כוללת מקומות מהסוגים הבאים:
מקום - כמו עיר, גבעה, גשר, וכו'.
אזור נרחב - כמו ארץ, נחלת שבט, הר גדול, וכו'. על המפה עצמה, האזור הנרחב מופיע עם מסגרת צבעונית - כמו למשל נחלת נַפְתָּלִי במפה שכאן המופיעה עם מסגרת תכולה. אם הופעת האזור הנרחב מפריעה לקריאת המפה - ניתן להקטינו לסימן קטן ע"י לחיצה עם כפתור העכבר הימני על האזור במפה. אפשר אח"כ להחזיר את הצגת האזור הנרחב ע"י הקשה עם כפתור העכבר השמאלי על הסימן הקטן.
נהר. כוון החץ הוא כוון זרימת המיים.
מסע - אישי או צבאי. כוון החץ הוא כוון המסע. ראו למשל מסע גִּדְעוֹן נגד המדיינים בפרק שׁוֹפְטִים ח.
המפה היא מפת google רגילה התומכת באופציות סטנרטיות של מפות google. הסבר רישמי על השימוש במפות google אפשר לקרוא כאן. המפה שלפניכם כוללת את האופציות הסטנדרטיות הבאות:
לוויין
לחיצה על הכפתור עם העכבר מביאה לתצוגת מפת לווין (ברירת המחדל באתר זה).
מפה
לחיצה על הכפתור עם העכבר מביאה לתצוגת מפה רגילה (ומאפשרת אח"כ גם הצגת פני השטח).
איש צהוב Google street view - תצוגת רחוב.
+ / - zoom in / out. אפשר גם ע"י לחיצה על מקש <Ctrl> תוך כדי שימוש בגלילת העכבר. האתר זוכר את רמת ה zoom ואת מרכז המפה כשעוזבים את עמוד הפרק וחוזרים אליו שוב מאוחר יותר. אפשר תמיד ללחוץ על כפתור "מרכז" (ראה למטה) כדי למרכז את התמונה מחדש.
ריבוע מקווקוו החלפה של מצב תצוגה למסך מלא. אח"כ חזרה ע"י הקשה על <Esc>.
הגדל
כפתור זה אינו מבית google. הוספתי אותו כדי לאפשר את הגדלת המפה בתוך מסגרת העמוד. כדי לחזור לגודל רגיל יש ללחוץ על "הקטן".
מרכז
כפתור זה אינו מבית google. הוספתי אותו כדי לאפשר את החזרת המפה למרכוז המקורי שלה. זה שימושי למשל אחרי שמבצעים zoom כדי לעיין במקום מסויים ואח"כ רוצים לחזור שוב לתמונה הגדולה.
מתחת למפה נמצאת רשימת המקומות שבמפה - וניתן להקיש עם העכבר על שם מקום מהרשימה כדי להציג את המקום התואם על המפה עצמה. הרשימה כוללת מקומות מהסוגים הבאים:
מקום - כמו עיר, גבעה, גשר, וכו'.
אזור נרחב - כמו ארץ, נחלת שבט, הר גדול, וכו'. על המפה עצמה, האזור הנרחב מופיע עם מסגרת צבעונית - כמו למשל נחלת נַפְתָּלִי במפה שכאן המופיעה עם מסגרת תכולה. אם הופעת האזור הנרחב מפריעה לקריאת המפה - ניתן להקטינו לסימן קטן ע"י לחיצה עם כפתור העכבר הימני על האזור במפה. אפשר אח"כ להחזיר את הצגת האזור הנרחב ע"י הקשה עם כפתור העכבר השמאלי על הסימן הקטן.
נהר. כוון החץ הוא כוון זרימת המיים.
מסע - אישי או צבאי. כוון החץ הוא כוון המסע. ראו למשל מסע גִּדְעוֹן נגד המדיינים בפרק שׁוֹפְטִים ח.
כשחולפים עם העכבר מעל מקום במפה, או כשנשארים עם העכבר מעל המקום ללא לחיצה על כפתור העכבר, מופיעה מעל המקום תווית קטנה עם שם המקום. כשממשיכים לנוע עם העכבר - התווית תעלם.
אם רוצים שהתווית לא תעלם, אפשר ללחוץ על הסיכה הקטנה שלצד השם בתווית. הסיכה תהפוך לירוקה והתווית לא תעלם. לחיצה נוספת על הסיכה תחזיר אותה לצבעה האפור ותשחרר את התווית.
כשלוחצים עם העכבר על מקום במפה, או על המקום ברשימת המקומות שמתחת למפה, מופיעה מעל המקום במפה תווית מפורטת המציינת את כל הפרקים שבהם מופיע המקום. ציוני הפרקים כאן מופיעים בתכלת - סימן לכך שניתן ללחוץ עליהם כדי לעבור ולקרוא את דף הפרק עצמו.
תפריט ה"מקומות"
תפריט ה"מקומות" מופע בראש כל עמוד באתר זה (ראו למעלה). בחירה בתפריט מובילה לעמוד בו מופיעה מפה עם כל המקומות שזוהו בפרקי התנ"ך המופיעים באתר עלמפה. רשימת המקומות מופיעה ליד המפה וניתן לבחור (ע"י לחיצה עם העכבר) בכל מקום המופיע ברשימה זו כדי להציג את המקום המתאים על המפה.
שימו לב שכשהמפה מופעה לראשונה היא מציגה את כל מקומות וגם את הנחלים, אבל אינה מציגה את ה"אזורים הנרחבים", כדוגמת נחלות השבטים או הממלכות השכנות. כדי להציג "אזור נרחב" יש למצוא את שם האזור (למשל, "נחלת אָשֵׁר") ברשימת המקומות ליד המפה ולבחור בו ע"י לחיצה עם העכבר. ניתן אח"כ "להחביא" שוב את האזור הנרחב ע"י לחיצה עם כפתור העכבר הימני על האזור במפה.