שימוש באתר

אתר זה נותן תקציר של ספרי התנ"ך היותר "גיאוגרפים" יחד עם הצגת כל המקומות המוזכרים בצמוד להופעתם. העקרונות המנחים הם -
א. סיכומים קצרים ככל האפשר אך ללא השמטת מידע עד כמה שניתן.
ב. פרשנות פשט בלבד. רק המשמעות הישירה של המשפטים והמילים.
ג. מיפוי מלא של האתרים המופיעים בכתוב - כשהשערת המיקום אמינה.
ד. קישורים פנימיים ענפים. כל דבר תכול הינו לחיץ.

האתר מכיל בעיקר עמודים משלושה סוגים - ספר, פרק, ואישיות, עם הצבעה הדדית עניפה ביניהם ועם הצבעה לעמודים המתאימים באתר ויקיטקסט המכיל את הטקסט התנ"כי במלואו וגם מפרש את המילים הקשות יותר.

עמוד ספר, כמו שׁוֹפְטִים למשל, מכיל סיכום של הספר, עם ציטוטים נבחרים, קישורים לאנשים ולמקומות המופיעים בו, וגם את קיצורי כל הפרקים וקישורים לעמודי הפרקים.
לחיצה עם העכבר על 'הטקסט התנ"כי של הספר' בכותרת העמוד מובילה לעמוד בויקיטקסט הכולל את הטקסט של הספר.

עמוד פרק, כמו שׁוֹפְטִים ט”ז למשל, מכיל סיכום של הפרק, עם ציטוטים נבחרים, קישורים לאנשים ולמקומות המופיעים בו.
לחיצה עם העכבר על 'הטקסט התנ"כי של הפרק' בכותרת העמוד מובילה לעמוד בויקיטקסט הכולל את הטקסט של הפרק.
לחיצה עם העכבר על שם הספר בכותרת למעלה מימין מובילה לעמוד הספר באתר זה.
לחיצה עם העכבר על שמות הפרקים התכולים בכותרת למעלה משמאל מובילה לעמודי הפרקים באתר זה.

עמוד אישיות, כמו שָׁאוּל למשל, מכיל סיכום של עלילות האישיות, עם ציטוטים נבחרים, וקישורים למקומות ולפרקים בה פעלה הדמות, ולפעמים גם לאילן יוחסין מפורט של הדמות.