זכר
מלך
אַחְאָב מלך יִשְׂרָאֵל

(לפניו עָמְרִי, אחריו אֲחַזְיָה)

סיכום

מלך יִשְׂרָאֵל. אחרי מות עָמְרִי וקבורתו בשֹׁמְרוֹן מולך בנו אַחְאָב 22 שנה והוא ממשיך את חטאי הפולחן של יָרָבְעָם יותר מכל קודמיו - כולל הקמת בית לבַּעַל ואֲשֵׁרָה, בהשפעת אישתו אִיזֶבֶל בת מלך צידונים. אֵלִיָּהוּ הנביא מודיע לאַחְאָב על בצורת שתסתיים רק לפי דברו, ואז מתחבא קודם בנחל כְּרִית ואז אצל אלמנה בצָרְפַת ליד צידון. אחרי 3 שנות בצורת אַחְאָב ועֹבַדְיָהוּ תרים את הארץ בנפרד לחפש מקורות מיים לחציר לבהמות. אֵלִיָּהוּ בא להודיע על הגשמים הקרבים וכשהוא פוגש בעֹבַדְיָהוּ הוא מצווה שיקרא למלך. עֹבַדְיָהוּ טוען שהמלך חיפש אותו בכל מקום. אַחְאָב בא אל אֵלִיָּהוּ ומתלונן שהוא הביא את הבצורת אך אֵלִיָּהוּ עונה שהמלך וביתו אשמים בעובדם את הבְּעָל. הוא מבקש לזמן את העם להר כרמל, עם 450 נביאי הבעל ו400 נביאי האשרה, ואַחְאָב עושה זאת. אחרי תחרות בין ה' לנביאי הבְּעָל, אֵלִיָּהוּ מצווה לתפוס את כל נביאי הבְּעָל, להורידם לקישון ולשחוט אותם שם וכך נעשה. הגשמים חוזרים ואַחְאָב רוכב ליִזְרְעֶאל ואֵלִיָּהוּ משנס מותניו ורץ כל הדרך לפניו. לאִיזֶבֶל נודע על הטבח בנביאי הבַּעַל, היא שולחת לאֵלִיָּהוּ שליח להודיע לו שתעשה לו כפי שעשה להם, והוא נאלץ לברוח למדבר.

בֶן הֲדַד מלך אֲרָם עולה עם על שֹׁמְרוֹן ודורש מאַחְאָב את רכושו וטובי נשיותיו ובניו, ואח"כ גם את שיחפוץ לקחת מנתיניו. זקני העם אינם מסכימים לדרישה זו ואַחְאָב מודיע לבֶן הֲדַד שיוכל לעמוד בדרישתו הראשונה אך לא בשנייה. בֶן הֲדַד בטוח בצבאו הגדול אך צבא אַחְאָב מכה באֲרָם ובֶן הֲדַד נמלט על סוסו. נביא מציע לאַחְאָב להתחזק לקראת חזרת צבא אֲרָם בעוד שנה ובאמת כעבור שנה בֶן הֲדַד עולה לאֲפֵק (בגולן) עם צבא רב ומולו צבא יִשְׂרָאֵל הקטן. אחרי 7 ימי המתנה יִשְׂרָאֵל מכים באֲרָם והנותרים בורחים לאֲפֵק, החומה נופלת עליהם, ובֶן הֲדַד מתחבא בחדר. אנשי בֶן הֲדַד מבקשים לצאת בבגדי אבל להתחנן אל אַחְאָב הידוע ברחמיו. אַחְאָב עונה שבֶן הֲדַד הוא אחיו, וכשהוא מופיע, אַחְאָב מעלה אותו למרכבה. בֶן הֲדַד מציע להשיב לאַחְאָב את הערים שכבש ממנו אביו, להקים שווקים ליִשְׂרָאֵל בדַמֶּשֶׂק ולכרות ברית, וכך נעשה. אחד מבני הנביאים כועס על הברית ומנבא עונש לאַחְאָב.

לנָבוֹת הַיִּזְרְעֵאלִי יש כרם ליד ארמון המלך אַחְאָב, והמלך מבקש לקנות אותה מנָבוֹת כדי להקים לו בה גן ירק, בתמורה לכרם טובה יותר או לכסף. נָבוֹת מסרב כיוון שהכרם היא נחלת אבותיו. אַחְאָב בא למיטתו, מסב את פניו וצם. כשהוא מספר את העניין לאִיזֶבֶל היא אינה מבינה איך יוכל להיות כך מלך ומרגיעה אותו שיאכל כי היא תשיג לו את הכרם. היא גורמת לסקילת נָבוֹת אחרי משפט מבויים ואַחְאָב יורש את הכרם. אֵלִיָּהוּ נוזף במלך - "כֹּה אָמַר יְהוָה: הֲרָצַחְתָּ וְגַם יָרָשְׁתָּ?" ומודיע שבמקום בו ליקקו הכלבים את דם נָבוֹת שם ילקקו גם את דם המלך. ביתו יושמד כמו בית יָרָבְעָם ובַּעְשָׁא ואת אִיזֶבֶל יאכלו הכלבים בשדה יִּזְרְעֵאל. אַחְאָב קורע את בגדיו, צם, ושוכב בשק מלא צער וה' מודיע שכיוון שנכנע לו אז העונש יבוא בימי בנו.

יְהוֹשָׁפָט שמולך ביְהוּדָה אחרי אָסָא מקבל את הזמנת אַחְאָב להלחם באֲרָם אך מבקש לשאול בה'. אחרי ש400 נביאי שקר מנבאים הצלחה מִיכָיְהוּ מנבא כישלון ונכלא ע"י אַחְאָב. אַחְאָב נפגע מחץ בקרב ומושאר עומד עד שפגיעתו מתגלה וכולם נסים. הוא מת ובנו אֲחַזְיָה מולך אחריו.

בת זוג

פרקים

ציטוטים נבחרים