זכר
נביא
אֱלִישָׁע

סיכום

אֱלִישָׁע בֶּן שָׁפָט מֵאָבֵל מְחוֹלָה. כשה' נגלה אל אֵלִיָּהוּ בהר חֹרֵב הוא מצווה עליו למשוח את אֱלִישָׁע לנביא במקומו. אֵלִיָּהוּ הולך ומוצא את אֱלִישָׁע חורש בצמד הפרים האחרון מבין 12 צמדים. הוא מטיל את אדרתו ואֱלִישָׁע רץ אליו ורק מבקש להיפרד מהוריו. הוא זובח את צמד הבקר שלו עם העץ של כלי החרישה, נותן לאנשיו לאכול ובא ללכת עם אֵלִיָּהוּ ולשרתו.

יותר מאוחר אֵלִיָּהוּ מבקש מאֱלִישָׁע להשאר בגִּלְגָּל בעוד הוא הולך לבֵּית אֵל כמצוות ה' אך אֱלִישָׁע מתעקש להישאר איתו. בני הנביאים בבֵּית אֵל אומרים לאֱלִישָׁע שהיום ה' יקח ממנו את אֵלִיָּהוּ ואֱלִישָׁע אומר שהוא יודע ומבקש מהם לשתוק. כל הארועים האלה חוזרים גם כשאֱלִישָׁע מתעקש להתלוות לאֵלִיָּהוּ בדרכו לירִיחוֹ ואח"כ ליַּרְדֵּן. 50 מבני הנביאים מלווים אותם לשם וצופים מרחוק. אֵלִיָּהוּ ואֱלִישָׁע חוצים את הירדן שאֵלִיָּהוּ חוצה עם גלימתו. אֵלִיָּהוּ שואל מה אֱלִישָׁע יבקש לפני שיעזוב ואֱלִישָׁע מבקש 3\2 מרוחו של אֵלִיָּהוּ. אֵלִיָּהוּ אומר שיקבל זאת רק אם יזכה לראותו עוזב אותו. בעודם מדברים מפרידים ביניהם רכב וסוסי אש הלוקחים את אֵלִיָּהוּ לשמיים. אֱלִישָׁע קורא לו אך אֵלִיָּהוּ נעלם ואֱלִישָׁע קורע את בגדיו. אֱלִישָׁע לוקח את אדרת אֵלִיָּהוּ ומבצע איתה גם הוא את נס חציית הירדן. בני הנביאים מבינים שרוח אֵלִיָּהוּ עברה לאֱלִישָׁע ומשתחווים לפניו.

אֱלִישָׁע יושב בירִיחוֹ ואנשיה מתלוננים שמי המעיין רעים. הוא מבקש צלוחית חדשה עם מלח ומשליך אותו למוצא המעיין שנרפא עד היום הזה. כשהוא עולה לבֵּית אֵל יוצאים נערים ומציקים לו. הוא מקלל אותם ויוצאות שתי דובות שהורגות 42 ילדים. הוא הולך להַר הַכַּרְמֶל ומשם לשֹׁמְרוֹן.

יוֹרָם מלך יִשְׂרָאֵל, עם יְהוֹשָׁפָט מלך יְהוּדָה ומלך אֱדוֹם עולים על מוֹאָב שמרדו ביִשְׂרָאֵל אבל אוזלים להם המיים אחרי 7 ימים. יְהוֹשָׁפָט מחפש נביא ונמצא אֱלִישָׁע שאומר ליוֹרָם (בציניות) ללכת לשאול את אלוהי הוריו. יוֹרָם מבקש רחמים ואֱלִישָׁע עונה שיתנבא רק בגלל יְהוֹשָׁפָט. הוא מבקש מנגנים להשראה, מצווה להכין גבים (בורות) בנחל שיתמלאו במיים ללא גשם. ה' ייתן להם את מוֹאָב בקלות והם יכו את עריה, יפילו את עציה, יסתמו את המעיינות ויהרסו את השדות וכך קורה (למרות שהצבאות אח"כ נוטשים את המצור על קִּיר חֲרָשֶׂת).

אֱלִישָׁע עושה נסים: הוא ממלא בשמן כלים של אלמנה מתוך כלי קטן כדי לגאול את שני בניה מהנושים שלה. הוא מנבא בן לאישה מכובדת משׁוּנֵם אצלה הוא מתארח. אח"כ כשהילד מת הוא משיבו לחיים. הוא מתקן נזיד שהתקלקל לבני הנביאים בגִּלְגָּל ומחלק אוכל ל100 אנשים מתרמילו של האיש מבַּעַל שָׁלִשָׁה.

נַעֲמָן שר צבא אֲרָם בא לאֱלִישָׁע שירפאו מצרעת. בהמצלתו הוא טובל 7 פעמים בירדן ומבריא. הוא מכריז על הכרתו בה' ומציע לאֱלִישָׁע מתנות שהוא מסרב לקבל. גֵּיחֲזִי נער אֱלִישָׁע בכל זאת מקבל מנַעֲמָן את המתנות בתרמית ולוקה בעצמו בצרעת. אֱלִישָׁע מציף גרזן שנפל לבן נביאים בירדן. מלך אֲרָם בא לתפוס אותו בדֹתָן ואֱלִישָׁע מראה לנערו את רכב וסוסי האש שעומדים לעזרתם ואז מוביל את צבא אֲרָם המסנוור היישר לשֹׁמְרוֹן למלך יִשְׂרָאֵל שמשחרר אותם. אח"כ אֲרָם צרים על שֹׁמְרוֹן ויש שם רעב נורא. אֱלִישָׁע מבשר שלמחרת סולת ושעורים ימכרו בזול, אך שָּׁלִישׁ המלך לא מאמין. 4 מצורעים מגלים את מחנה אֲרָם נטוש ואח"כ נמצא ציודם הזרוק כל הדרך לירדן. מחנה אֲרָם נבזז ומחיר הסולת והשעורים הוא כנבואת אֱלִישָׁע, וגם השָּׁלִישׁ נרמס למוות ע"י ההמון.

אֱלִישָׁע שולח בן נביאים לרָמֹת גִּלְעָד למשוח שם בהחבא את יֵהוּא, אחד משרי הצבא, למלך יִשְׂרָאֵל, ומייד לברוח. כך נעשה ויֵהוּא מולך אחרי שהוא משמיד את כל בית אַחְאָב, ואת אִיזֶבֶל, כנבואת אֵלִיָּהוּ.

אֱלִישָׁע גוסס ויוֹאָשׁ (מלך יִשְׂרָאֵל) בא אליו ובוכה. אֱלִישָׁע מצווה עליו להחזיק בקשת וחץ, אֱלִישָׁע שם את ידו על יד המלך ומצווה שיירה חץ מהחלון המזרחי. כשהמלך יורה אֱלִישָׁע אומר שזה הוא חץ תשועה מאֲרָם והם יובסו סופית באֲפֵק. אח"כ אֱלִישָׁע מצווה שיכה את החיצים בקרקע והמלך מכה 3 פעמים, ואֱלִישָׁע נוזף שלכן יוֹאָשׁ יכה את אֲרָם רק 3 פעמים. אֱלִישָׁע מת ונקבר. גדודי מוֹאָב באים בתחילת השנה בדיוק כשמתקיימת קבורת איש אחד. הקוברים בורחים, הגופה נופלת לקבר אֱלִישָׁע ונוגעת בעצמותיו, והאיש המת קם לתחייה.

פרקים

ציטוטים נבחרים