זכר
מלך
בַּעְשָׁא מלך יִשְׂרָאֵל

(לפניו נָדָב, אחריו אֵלָה)

סיכום

בַּעְשָׁא בֶן אֲחִיָּה משבט יִשָּׂשכָר - מלך יִשְׂרָאֵל. כשנָדָב מלך יִשְׂרָאֵל יוצא לצור על גִבְּתוֹן של הפלישתים בַּעְשָׁא הורג אותו שם והורג אח"כ גם את כל בני בית יָרָבְעָם כנבואת אֲחִיָּה לאשת יָרָבְעָם. בַּעְשָׁא מולך ביִשְׂרָאֵל 24 שנה מתִרְצָה וממשיך בחטאי יָרָבְעָם ובמלחמות עם אָסָא מלך יְהוּדָה. כשבַּעְשָׁא עולה על יְהוּדָה ומתחיל לבצר את הָרָמָה, אָסָא נותן מאוצרות הבית שוחד לבֶּן הֲדַד מלך אֲרָם דַמֶּשֶׂק כדי שזה יפר את בריתו עם בַּעְשָׁא ויעלה על יִשְׂרָאֵל. בֶּן הֲדַד עולה על עָרֵי יִשְׂרָאֵל, ובַּעְשָׁא נאלץ לנטוש את הָרָמָה.

יֵהוּא בֶן חֲנָנִי הנביא כועס על כפיות הטובה לה' של בַּעְשָׁא, שלמרות שה' עשה שימלוך הוא ממשיך בחטאי הפולחן של יָרָבְעָם. לכן ה' ישמיד את ביתו כפי שעשה ליָרָבְעָם. בַּעְשָׁא מת ונקבר בתִרְצָה והנבואה מתקיימת בבנו אֵלָה המולך אחריו ונרצח עם כל בני ביתו ע"י זִמְרִי.

פרקים

ציטוטים נבחרים