נקבה
הָגָר

סיכום

שפחתה המצרית של שָׂרָה. שרה מציעה את הָגָר לאַבְרָהָם כדי שאולי ממנה יבואו להם צאצאים, אבל אחרי שהָגָר נכנסת להריון היא מתחילה להקל בשָׂרָה ושָׂרָה מענה אותה עד שהָגָר נאלצת לברוח למדבר. מלאך פוגש בה ומורה לה לחזור לאַבְרָהָם ושָׂרָה כי יצא ממנה גוי גדול. אחרי הולדת יִשְׁמָעֵאל ויִצְחָק שרה חוששת שיִשְׁמָעֵאל יפגע בירושת יִצְחָק ומשכנעת את אַבְרָהָם להסכים לגירוש הָגָר. הָגָר ויִשְׁמָעֵאל מגורשים למדבר וכמעט מתים בצמא לפני שמלאך מראה להם באר. הָגָר מביאה ליִשְׁמָעֵאל אישה מצריה והוא גדל לפרא אדם וציד קשת במדבר פארן.

בן זוג

פרקים

ציטוטים נבחרים