זכר
מלך
זְכַרְיָה מלך יִשְׂרָאֵל

(לפניו יָרָבְעָם ה2, אחריו שַׁלֻּם)

סיכום

מלך יִשְׂרָאֵל. אחרי מות יָרָבְעָם ה2 מולך על יִשְׂרָאֵל בנו זְכַרְיָה 6 חודשים - אז רוצח אותו שַׁלֻּם בֶּן יָבֵשׁ בפרהסיה ומולך. זְכַרְיָה היה בן נינו של יֵהוּא, כלומר השושלת החזיקה עוד 4 דורות, כהבטחת ה' ליֵהוּא.

פרקים

ציטוטים נבחרים