זכר
נסיך
יְהוֹנָתָן

סיכום

בנו של שָׁאוּל המלך. כששָׁאוּל יוצא עם 2000 חיילים נבחרים למִכְמָשׂ, בנו יְהוֹנָתָן נמצא עם 1000 בגִבְעַה. הוא הורג את נציב הפלישתים בגֶבַע ושָׁאוּל קורא לעם להתגייס ולבוא לגִּלְגָּל. הפלישתים שולחים 30,000 חיילים למִכְמָשׂ ועורכים מסעות הרס באזור. יְהוֹנָתָן הולך עם נושא כליו לקראת מוצב הפלישתים בלי להודיע לאביו או לעם. הם יוצאים לגיא בין סלע בוצץ מצפון מול מִכְמָשׂ שם הפלישתים וסלע סֶנֶּה מדרום מול גָּבַע שם שָׁאוּל עם 600 איש. יוֹנָתָן מציע לנערו לתקוף את הפלישתים הרבים בעצמם כיוון שה' איתם. יְהוֹנָתָן מציע כאות להצלחתם שהפלישתים יקראו להם לעלות אליהם כשיתגלו וכך קורה. יְהוֹנָתָן ונושא כליו מטפסים על ידיהם ורגליהם, מפתיעים את כ 20 חיילי המוצב ומכים בהם כשנושא הכלים מוודא הריגה. שאר מחנה הפלישתים והחילות נבהלים ונסים - ואנשי שָׁאוּל צופים בכל זאת מלמעלה.

שָׁאוּל אוסר על צבאו לאכול כדי לא לעקב את המרדף, ולכן למרות שדבש ניגר בשדה הצבא אינו אוכל ממנו. יְהוֹנָתָן שלא שמע את מצוות אביו טובל את קצה מטהו בדבש וטועם ורווח לו. כשמספרים לו על מצוות אביו הוא מתלונן שבכך אביו מנע מהצבא רווחה דומה לשלו ומנע מכה גדולה יותר בפלישתים. אח"כ כששָׁאוּל מגלה זאת יְהוֹנָתָן מודה שאכל דבש ומציע למות אך העם אינו מרשה זאת ופודה אותו.

כשדָוִד עובר לבית שָׁאוּל, יְהוֹנָתָן נקשר אליו בנפשו, והם כורתים ברית והוא נותן לו את מדי וכלי המלחמה שלו. כששָׁאוּל מתחיל לרדוף את דָוִד, יְהוֹנָתָן מנסה לפייסו כמה פעמים אך תמיד שָׁאוּל חוזר לשינאתו. כשיְהוֹנָתָן עוזר לדָוִד להתחמק משָׁאוּל, שָׁאוּל זועם עליו. יְהוֹנָתָן יוצא למחבואו של דָוִד ומאותת לו שעליו לברוח (באמצעות דבריו עם נערו לגבי איסוף החיצים שלו). הם נפרדים בבכי, נשיקות, ושבועת אמונים ביניהם ובין זרעם. אח"כ יְהוֹנָתָן בא שוב לעודד אותו במדבר זִיף והם מחדשים את בריתם.

יְהוֹנָתָן יוצא עם אביו לקרב מול הפלישתים בהר גלבוע ושם נופל בקרב עם אביו ואחיו. הפלישתים תולים את גופותיהם על חומת בֵּית-שְׁאָן משם בני יָבֵשׁ גִּלְעָד מורידים אותם בלילה ומביאים אותם לקבורה.

פרקים

ציטוטים נבחרים

אילן יוחסין