זכר
מלך
יוֹרָם מלך יִשְׂרָאֵל

(לפניו אֲחַזְיָה, אחריו יֵהוּא)

סיכום

יוֹרָם\יְהוֹרָם מלך יִשְׂרָאֵל (לא להתבלבל עם יוֹרָם\יְהוֹרָם מלך יְהוּדָה). בנו של אַחְאָב, מולך אחרי מות אחיו אֲחַזְיָה (מתאונת נפילה) במשך 12 שנה. הוא מסיר את מַצְּבַת הַבַּעַל שעשה אביו אבל ממשיך בחטאי יָרָבְעָם.

מֵישַׁע מלך מוֹאָב היה מעלה מס ליִשְׂרָאֵל אך מרד בה עם מות אַחְאָב. יוֹרָם מגייס את חייליו ויְהוֹשָׁפָט מלך יְהוּדָה מסכים להזמנתו להצטרף לקרב. הם מסכמים לעבור דרך מדבר אֱדוֹם, שם מצטרף אליהם מלך אֱדוֹם. 3 המלכים צועדים 7 ימים ואין מיים לצבא ולבהמות. יְהוֹשָׁפָט מחפש נביא ונמצא אֱלִישָׁע שאומר ליוֹרָם (בציניות) ללכת לשאול את אלוהי הוריו. יוֹרָם מבקש רחמים ואֱלִישָׁע עונה שיתנבא רק בגלל יְהוֹשָׁפָט. הוא מבקש מנגנים להשראה, מצווה להכין גבים (בורות) בנחל שיתמלאו במיים ללא גשם. ה' ייתן להם את מוֹאָב בקלות והם יכו את עריה, יפילו את עציה, יסתמו את המעיינות ויהרסו את השדות. כך קורה אבל הצבאות נוטשים את המצור על קִּיר חֲרָשֶׂת אחרי שמֵישַׁע מקריב את בנו יורש העצר (של מלך מוֹאָב או אֱדוֹם?) על החומות.

מלך אֲרָם מכין מארבים לצבא יִשְׂרָאֵל וכל פעם המארב נכשל כי אֱלִישָׁע מזהיר את מלך יִשְׂרָאֵל מראש על המקום. צבא אֲרָם צר על בית אֱלִישָׁע והוא מתפלל שיסתנוורו. הוא מוביל אותם הישר לשֹׁמְרוֹן ושם פוקח את עיניהם כשהם כבר בידי יוֹרָם. יוֹרָם מבקש אישור מאֱלִישָׁע להכות אותם אך אֱלִישָׁע דורש לתת להם לחם ומים. המלך מכין להם סעודה גדולה, משחרר אותם, ואֲרָם מניחים ליִשְׂרָאֵל.

אח"כ אֲרָם צרים על שֹׁמְרוֹן והרעב שם כבד (ראש חמור וחריונים נמכרים בכסף רב). כשיוֹרָם עובר על החומה זועקת לו אישה שהיא ואישה אחרת התחייבו לבשל את בניהם. היא בישלה כבר את בנה ועכשיו האישה האחרת מחביאה את בנה. המלך שם עליו שק לאבל ומצהיר שיהרוג את אֱלִישָׁע. אֱלִישָׁע יושב בביתו עם הזקנים ומודיע, עוד לפני שמגיע שליח המלך, שהמלך מבקש לרצוח אותו ומבקש לסגור בעד השליח את הדלת כי המלך אחריו. מגיע השליח ואחריו יוֹרָם שמתלונן מה הטעם בתפילות אם ה' בעצמו מפיל עליהם את כל הרעות האלה.

אֱלִישָׁע מבשר שלמחרת סולת ושעורים ימכרו בזול, אך שָּׁלִישׁ המלך לא מאמין. 4 מצורעים מגלים את מחנה אֲרָם נטוש ואח"כ נמצא ציודם הזרוק כל הדרך לירדן. מחנה אֲרָם נבזז ומחיר הסולת והשעורים הוא כנבואת אֱלִישָׁע, וגם השָּׁלִישׁ נרמס למוות ע"י ההמון.

אחרי יְהוֹשָׁפָט מולך ביְהוּדָה בנו יְהוֹרָם 8 שנים ואחריו בנו של זה - אֲחַזְיָהוּ. אֲחַזְיָהוּ מצטרף ליוֹרָם כשזה יוצא למלחמה בחֲזָהאֵל על רָמֹת גִּלְעָד. יוֹרָם נפצע בקרב ובא להחלים ביִזְרְעֶאל ואֲחַזְיָהוּ בא לבקרו שם. בינתיים אֱלִישָׁע מצווה על אחד מבני הנביאים למשוח את יֵהוּא, אחד משרי הצבא שנשארו ברָמֹת גִּלְעָד, למלך יִשְׂרָאֵל. יֵהוּא מצווה שלא יגלו את מעשיו ביִזְרְעֶאל וממהר לשם בעצמו. הצופה ביִזְרְעֶאל רואה המון מתקרב, יוֹרָם שולח לשם שליח, ויֵהוּא משאירו אצלו. כך גם קורה עם השליח השני, והצופה מזהה את סגנון הנהיגה המשוגע של יֵהוּא. יוֹרָם עם אֲחַזְיָהו יוצאים בעצמם לקראת יֵהוּא והם נפגשים בשדה נָבוֹת. יֵהוּא עונה להם בגסות, יוֹרָם מבין את שקורה ומזהיר את אֲחַזְיָהו אבל יֵהוּא יורה אליו חץ, הורג אותו ומצווה להשליך את גוייתו בשדה נָבוֹת כנקמה על פשע אַחְאָב כלפיו. אח"כ הוא גם הורג את אֲחַזְיָהו ואת אִיזֶבֶל ומשמיד את כל בית אַחְאָב, כולל 70 האחים של יוֹרָם שגודלו בשִׁמְרוֹן.

פרקים

ציטוטים נבחרים