זכר
נביא
יְשַׁעְיָהוּ

סיכום

יְשַׁעְיָהוּ בֶּן אָמוֹץ נביא ביְרוּשָׁלַיִם. סַנְחֵרִיב מלך אַשּׁוּר עולה על יְהוּדָה ושולח את הרַבשָׁקֵה (שר בכיר) לצור על יְרוּשָׁלַיִם ולאיים על חִזְקִיָּהוּ המלך ועל העם שם. חִזְקִיָּהוּ קורע את בגדיו לשמע דברי הרַבשָׁקֵה ושולח את שריו ואת הזקנים להתייעץ עם יְשַׁעְיָהוּ הנביא. הם מתארים לו את המשבר ומבקשים שה' ישמע את הנאצות שדיבר עליו הרַבשָׁקֵה וינקום באַשּׁוּר. יְשַׁעְיָהוּ עונה שה' קורא לא לפחוד מהגידופים של נערי מלך אַשּׁוּר. הוא יגרום לו לשוב לארצו שם יפול בחרב. חִזְקִיָּהוּ מתפלל לה' ומציג לפניו מכתב עם גידופי סַנְחֵרִיב כלפיו. ה' שומע את תפילת חִזְקִיָּהוּ ועונה (דרך יְשַׁעְיָהוּ) בלעג לסַנְחֵרִיב המתגאה על מסעותיו במרכבתו, כריתת עצי הלבנון ויבוש נהרות. ה' איפשר את כל החורבן הזה ועכשיו כששמע את רעשיו של סַנְחֵרִיב הוא יגרש אותו עם רסן של בהמה. העם יסתפק בגידולי בר במשך שנתיים אך אז יחזור לזרוע ולקצור. שארית הפליטה מצִיּוֹן תעמיק שורש ותעלה פרי. בלילה מכה מלאך ה' במחנה אַשּׁוּר, סַנְחֵרִיב חוזר לנִינְוֵה שם הוא נרצח בידי שני בניו.

חִזְקִיָּהוּ חולה ויְשַׁעְיָהוּ מנבא לו שימות. חִזְקִיָּהוּ בוכה ומבקש מה' שיזכור שקיים את מצוותיו. לפני שיְשַׁעְיָהוּ מספיק לצאת מהעיר ה' שולח אותו בחזרה למלך. הוא מנבא שעוד 3 ימים יוכל להודות לה' במקדש, שיזכה בעוד 15 שנים והוא מרפא את הַשְּׁחִין עם דְּבֶלים. חִזְקִיָּהוּ מבקש אות ויְשַׁעְיָהוּ שואל אם ירצה שהצל יתקדם או יחזור 10 מעלות. חִזְקִיָּהוּ חושב שחזרת הצל מופלאה יותר וכך קורה.

חִזְקִיָּהוּ מראה למשלחת מבָּבֶל בגאווה את כל אוצרות הארמון ובית הנשק. כשיְשַׁעְיָהוּ חוקר את המלך הוא מודה שהראה למשלחת את הכל ויְשַׁעְיָהוּ מנבא שיבוא יום וכל אוצרותיו ילקחו לבָּבֶל וצאצאיו יהיו סריסים שם. חִזְקִיָּהוּ דווקא שמח לנבואה כי לפחות בימיו ישכון שלום.

פרקים

ציטוטים נבחרים