זכר
לָבָן

סיכום

אחי רִבְקָה ובן בְתוּאֵל בן נָחוֹר אחי אַבְרָהָם. מארח את עבד אַבְרָהָם שבא לבקש אישה ליִצְחָק ושולח ליִצְחָק את רִבְקָה אחותו. אח"כ מארח את יַעֲקֹב שבא בשליחות יצחק להינשא לאחת מבנותיו. יַעֲקֹב נשאר לעבוד אצל לבן 7 שנים בשביל אהובתו, רָחֵל ביתו הקטנה של לָבָן, אך לָבָן מרמה אותו ובליל הכלולות מוסר לו את לֵאָה הבכירה. יַעֲקֹב נשאר לעוד 7 שנים ונישא לרָחֵל.

יַעֲקֹב מבקש לעזוב את לָבָן אך בסוף נשאר בתמורה לכבשים ועיזים (מנוקדות וטלואות) ולמרות תחבולות לָבָן עם הצאן - יַעֲקֹב משגשג. יַעֲקֹב בורח מלָבָן עם משפחתו ורכושו ורָחֵל גונבת ללבן את פסל התרפים. לָבָן משיג אותם בהר גלעד ומתעמת עם יַעֲקֹב, לא מוצא את התרפים אך בסוף הם כורתים ברית ומקימים גל עד.

פרקים

ציטוטים נבחרים

אילן יוחסין