זכר
מלך
נָדָב מלך יִשְׂרָאֵל

(לפניו יָרָבְעָם, אחריו בַעְשָׁא)

סיכום

מלך יִשְׂרָאֵל. אחרי מות יָרָבְעָם מלך יִשְׂרָאֵל מולך בנו נָדָב שנתיים. הוא חוטא לה' כמו אביו. הוא יוצא לצור על גִבְּתוֹן של הפלישתים ושם הורג אותו בַעְשָׁא שהורג אח"כ גם את כל בני בית יָרָבְעָם כנבואת אֲחִיָּה לאשת יָרָבְעָם.

פרקים

ציטוטים נבחרים