זכר
נֹחַ

סיכום

נבחר ע"י ה' לשרוד את המבול בתיבה עם אישתו, בניו ונשותיהם וזוגות מכל החיות. ה' כרת איתו ברית שלא להביא שוב מבול, נתן את מצוות פרו ורבו, ונתן את הקשת עדות.

פרקים

ציטוטים נבחרים

אילן יוחסין