זכר
שופט
עֵלִי שופט

סיכום

שופט את ישראל וכוהן לה' בשִׁלֹה. כשחַנָּה מתפללת לה' שם שייתן לה בן, עֵלִי חושב תחילה שהיא שיכורה אך אח"כ מבין ומברך אותה. חַנָּה יולדת את שְׁמוּאֵל ואחרי היגמלו היא מוסרת אותו לעֵלִי לשרת בהיכל ה' בשִׁלֹה. בני עֵלִי מבזים את מנחות הזבחים בכך שאינם מקיימים אותם כמצווה בתורה אלא מנצלים לרעה את הזובחים ומתעקשים לקחת בעצמם מן הזבח בשר חי. איש ה' נגלה לעֵלִי ונוזף בו שלמרות שה' הפקיד את הכהונה במשפחתו (בני אהרון) עֵלִי בוחר להעדיף את בניו מלשמור על כבוד הזבחים. לכן בניו ימותו ביום אחד, ומשרת הכהונה וכיבודיה יעברו לכהן אחר נאמן יותר, ושארית משפחתו יאלצו להשתחוות לו ולבקש את עזרתו. ה' מודיע גם לשְׁמוּאֵל שיעניש את בית עֵלִי שלא עצר את בניו מלבזות את הזבחים. שְׁמוּאֵל חושש לבשר לעֵלִי את ששמע, אך עֵלִי מתעקש לשמוע ומקבל את החלטת ה'.

בני ישראל מוכים ע"י הפלישתים באֶבֶן הָעֵזֶר וארון הברית נלקח ע"י בני עֵלִי לקראת הקרב הבא. הפלישתים מכים שוב את ישראל עם 30,000 נופלים כולל בני עֵלִי ושובים את הארון. איש בנימין רץ משדה הקרב לשִׁלֹה עם מדים קרועים ואדמה על ראשו. עֵלִי, בן 98 ועוור, יושב ליד הדרך, חושש לגורל הארון ושומע קולות זעקה. המבשר מגיע ומספר לו הכל. כשעֵלִי שומע על הארון הוא נופל אחורה מכסאו, שובר את מפרקתו ומת.

פרקים

אילן יוחסין