זכר
מפקד
מלך
עָמְרִי מלך יִשְׂרָאֵל

(לפניו זִמְרִי, אחריו אַחְאָב)

סיכום

מלך יִשְׂרָאֵל. כשזִמְרִי, שר צבא הממונה על מחצית המרכבות, הורג את אֵלָה וגם את כל שאר בית בַּעְשָׁא, הצבא החונה עדיין בגִּבְּתוֹן ממליך את עָמְרִי שר הצבא שם. אחרי 7 ימים עָמְרִי צר על תִּרְצָה וכשזִמְרִי מבין שסופו קרב הוא שורף על עצמו את הארמון ומת. במשך 4 שנים עם יִשְׂרָאֵל נחלק בין תומכי תִבְנִי בֶן גִּינַת לתומכי עָמְרִי ולבסוף עָמְרִי גובר ותִבְנִי מת. עָמְרִי מולך עוד שנתיים בתִרְצָה ואז מקים מעביר את בירתו לעיר שֹׁמְרוֹן שהוא מקים בהר שקנה משֶׁמֶר. עָמְרִי ממשיך את חטאי הפולחן של יָרָבְעָם יותר מכל קודמיו. עָמְרִי מולך בשֹׁמְרוֹן 6 שנים, מת ונקבר בה ואחריו מולך בנו אַחְאָב.

פרקים

ציטוטים נבחרים