סיכום

ה' מצווה על יוֹנָה להתנבא לנִינְוֵה. יוֹנָה מנסה להתחמק אך נקלע לסופה בים ולבטן דג גדול ובסוף מתנבא על חורבן נינוה. תושבי נינוה חוזרים בתשובה וה' סולח להם. יוֹנָה מאוכזב מאי קיום נבואתו אך ה' מראה לו שרחמיו מוצדקים.

מקומות

מבנה הספר

פרקים (לחיצה על שם הפרק מובילה לפרוט נוסף ולמפת המקומות המוזכרים בו)

ציטוטים נבחרים

נפשות פועלות

אילן יוחסין